Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

OVER STEPP

STEPP is het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector. Wij verenigen technisch personeel uit de brede culturele sector (theaters, culturele centra, gezelschappen, musea, ...), alsook ontwerpend personeel binnen diezelfde sector (scenografen, ontwerpers, kostuumontwerpers, tentoonstellingsontwerpers, architecten, ...) over alle sectorale barrières heen. STEPP staat garant voor degelijke ondersteuning van zijn leden en de sector door middel van thematische symposia, advies, spreiding van expertise, opleidingen, sensibilisering en het driemaandelijkse tijdschrift STEPP magazine. STEPP vertegenwoordigt zowel individuele leden als cultuurhuizen.

Historiek (download)
Folder (download)
Statuten & huishoudelijk reglement (download)
Strategische visie (download)
Voorstelling STEPP (download)
Ledenlijst (download)

Informatie & kennisoverdracht

Het informeren van leden is de core business van STEPP. De cultuursector kent vandaag een enorme vooruitgang op technisch en artistiek vlak. STEPP tracht deze ontwikkelingen op de voet te volgen, en in te spelen op de actualiteit met contactdagen, symposia en opleidingen. Hier geven specialisten uit het werkveld toelichting, en krijgen leden de kans goede praktijken met elkaar te delen. Leden krijgen korting op al deze evenementen, en horen als eerste van de actualiteit uit de podium- en evenementensector. Alle actualiteit wordt dieper uitgelicht in het driemaandelijkse vakblad STEPP Mag.

Netwerk

STEPP vzw is een netwerk van professionals. De organisatie bestaat door en voor haar leden. Naast onze leden en partnerorganisaties werken we ook nauw samen met experts om trends en actualiteit op de voet te volgen. Regionale steunpunten zijn het klankbord voor de werking van de organisatie. Thematische werkgroepen staan in voor het opbouwen van expertise en kennis en het ontwikkelen van het STEPP jaarprogramma.

Vertegenwoordiging

STEPP vzw is vertegenwoordigd in tal van sectororganisaties. Wij werken op deze manier actief mee aan opleidingen, veilige en werkbare infrastructuur, en een bredere erkenning van de beroepen die wij vertegenwoordigen.

© 2024 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.