Home
Sponsormogelijkheden

Nieuwsbrief

Abonneer je nu op onze elektronische nieuwsbrief!

Social Media

Ook STEPP heeft een eigen facebookpagina!
Bezoek ons

STEPP kan je ook vinden via LinkedIn!
Bezoek ons

Volg STEPP op Twitter!
Bezoek ons

VEILIGHEID

Laatste update: 30/10/2023

Opleidingsaanbod STEPP
Veiligheidspaspoort/ETTE-Project
 OIRA: Gratis Online Risk Inventory & Assessment-tool
Project "Veilig werken in de podiumtechniek"
Thinksafe.be
Vlarem II
Arbopodium
Literatuur
Meer info & links

 

 

Opleidingsaanbod STEPP

STEPP biedt in samenwerking met een aantal partners een hele resem veiligheidsgerelateerde opleidingen aan. Bekijk ons opleidingsaanbod of neem een kijkje op de websites van onze partners Belgian Event Suppliers Association en het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten. Een greep uit het aanbod: BA4/BA5 voor podiumtechnici, EHBO, hoogtewerker, verreiker, VCA & Preventie-Adviseur Niveau 3, ...

 

Veiligheidspaspoort/ETTE-Project

Het ETTE-Project, waarin STEPP samen met het Kenniscentrum Podiumtechnieken participeerde, ontwikkelde een Europese veiligheidsopleiding voor podiummedewerkers met een bijhorend veiligheidspaspoort. Deze opleiding is gebaseerd op 10 ESCO-competetenties die elke medewerker die op het podium werkt moet beheersen, waardoor internationale certifiëring voor reizende technici vlotter zou moeten lopen. 

 1. Werken met respect voor de eigen veiligheid
 2. Bijdragen tot een veilige en duurzame werkomgeving
 3. Ergonomisch werken
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
 5. Brandpreventie in een voorstellingsomgeving
 6. Veilig werken op hoogte
 7. Veilig werken met mobiele elektrische systemen onder toezicht
 8. Veilig met gereedschap werken
 9. Veilig werken met chemische stoffen
 10. Plaatsen en hangen van podiumtechnisch materiaal
De inhoud van de cursus weerspiegelt de visie dat veiligheid een manier van leven is. Iedereen op het podium, van stagehand tot stagemanager, moet zich veilig kunnen gedragen, de mechanismen begrijpen achter veilig werken en een kritische veiligheidattitude ontwikkelen. In tegenstelling tot andere veiligheidsopleidingen is deze cursus niet gericht op wetgeving, maar op competentie, op het beersen van een veilige werkpraktijk. Het is gericht op "in staat zijn" in plaats van "weten", kunnen in plaats van weten.
Dit project loopt met volgende partners: DTHG (Duitsland), Vereniging voor Podiumtechnologie (Nederland), OSAT (Nederland) en STTF (Zweden). Er is momenteel ook interesse uit Finland.

 

Het ETTE-project resulteerde in de oprichting van ETTEC (European Council for Qualification and Certification of Stage and Event Technicians) en de ontwikkeling van veiligheidspaspoort.be, een gratis leerplatform over veilig werken in podium en event. Dit leerplatform staat gratis ter beschikking van iedereen die veilig werken in de podium- en eventsector belangrijk vindt.

Meer info:

 

OIRA: Gratis Online Risk Inventory & Assessment-tool

OIRAAls je actief bent in de Live Performance-sector ben je ongetwijfeld al situaties tegengekomen waar gezondheids- of veiligheidsproblemen voor cast & crew aanwezig waren. De Live Performance-sector omvat artistieke producties en werkplekken met zo'n diversiteit aan elementen, dat zij een enorme uitdaging kunnen zijn op vlak van gezondheid en veiligheid op het werk. Wanneer men bedenkt dat het o.a. gaat over technische elementen i.v.m. decor, rigging en podium; werken boven of onder een speelvlak of in ateliers; chemische of schadelijke stoffen die kunnen gebruikt worden bij special effects; frequente hoge geluidsniveau's; werken in het donker; het aspect "touring"; de aanwezigheid van een publiek; dan wordt duidelijk dat een speciale sector-specifieke benadering van vitaal belang is.

De OIRA-tool voor de Live Performance sector werd ontwikkeld om zalen, productiebedrijven en elkeen die actief is in de sector een leidraad te geven om veiligheids- & gezondheidsissues aan te pakken. De tool biedt een praktische hulp om een veiligheids- en gezondheidspolicy in te voeren met duidelijke richtlijnen om risico's maximaal te beperken. Een gestructureerde aanpak, op Europees niveau trouwens, moet uiteindelijk tot een grote stap voorwaarts leiden op vlak van veiligheid en gezondheid in onze sector.

STEPP schreef mee aan de gratis OIRA-tool die je kan ontdekken via http://www.oiraproject.eu/oira-tools Er werd een tool ontwikkeld voor risico-analyse van producties (Live Performance/Producties) en een voor zalen/infrastructuren (Live Performance/Venues). Klik hier voor de nederlandstalige versie.

Meer info:

 

Project "Veilig werken in de Podiumtechniek"

De aandacht voor veiligheid in de podiumtechniek groeit. De sector professionaliseert. STEPP en het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten startten in 2013 daarom een project dat eind 2014 leidde tot een bundel richtlijnen & good practices over "veilig werken in podiumtechniek".

Dit resulteert allereerst in een opleiding "Preventie-Adviseur Podiumkunsten niveau 3", die in het voorbije najaar (2015) een eerste succesvolle editie kende, en zeer snel zal worden herhaald. Hou alvast onze opleidingskalender in de gaten.

De resultaten en het vervolgtraject van dit project vind je hier. Een stand van zaken vindt u in deze presentatie.

 

Thinksafe.be

ThinksafeThinksafe.be is een online platform dat de aandacht vestigt op "veiligheid & welzijn" in de audiovisuele sector, de theaterwereld en de evenementensector.

De voedingsbodem van thinksafe.be werd ontwikkeld door verschillende vakmensen die dagdagelijks, op een pragmatische manier, met deze materie bezig zijn. Je vindt op Thinksafe.be info omtrent safety management, rugklachten, gehoorklachten, stress, jongeren & veiligheid en een handig overzicht van relevante wetgeving inzake preventie.

 

Vlarem II

Als reactie op de aangekondigde wijzigingen van de VLAREM II regelgevingen heeft STEPP enkele concrete voorstellen gedaan. Een actualisering van de wetgeving inzake schouwspelzalen is wenselijk. Er dienen zich echter enkele algemene en specifieke bezwaren aan bij de voorgestelde wijzigingen van de huidige bepalingen:
 • Er dient een tegemoedkoming voorzien te worden voor de investeringen, die vooral de Culturele Centra zal treffen.
 • Er moet rekening gehouden worden met hedendaagse zalen die geen klassieke compartimentering hebben, en ook geen regiecabines.
 • De classificatie van zalen met een technische uitrusting dient beter gedefinieerd te worden.
 • STEPP dringt aan om de nieuwe regelgevingen zo dicht mogelijk te doen aanleunen bij de bepalingen van het KB basisnormen. Voor een aantal voorstellen blijkt het KB basisnormen kennelijk transparanter en beter implementeerbaar dan de voorgestelde bepalingen.
Meer informatie: 

Lees ook:

 

Arbopodium

ArbopodiumArboPodium (Nederland) is ontstaan uit de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in Theaters (commissie VGWT). De leden van deze commissie bogen zich geregeld over vraagstukken rond arbo (voluit 'arbeidsomstandigheden') in de podiumsector. Men besloot uiteindelijk te professionaliseren door de Stichting ArboPodium op te richten.

Niettegenstaande het gedeelte wetgeving & normen is gebaseerd op Nederlandse wetgeving willen we u zeker de link niet onthouden; mits de nodige korrel zout is veel toepasbaar op de Belgische situatie. En anderzijds biedt ArboPodium natuurlijk ook een stevige leidraad voor wie in Nederland reist.

U kan hier ook rechtstreeks doorklikken naar de Arbocatalogi (good/best practices) of de podiumRIE (risico-analyse)

 

Meer info & links

In de groep Techniek & Infrastructuur, het STEPP-forum via Kenniskantoor, kan je terecht voor je vragen, weetjes en ideeën Techniek & Infrastructuur, zowel voor de beginner, de pro als de nerd.

 

De presentaties van de contactdag "Veiligheid" van 19 mei 2014 in CC Asse kan je hier terugvinden:

 

Archief STEPP-Magazine/Proscenium:


ZichtlijnenConsulteer hier het archief van veiligheidgerelateerde artikels uit Zichtlijnen, het magazine van onze Nederlandse zustervereniging VPT.


 

 

© 2024 STEPP vzw. Alle rechten voorbehouden. D&D by Invoke Mediaworks.